Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
de
artikel
(bestemt kendeord) la, (fx: husene, — store huse) la domoj, la grandaj domoj
(ved tillægsord) la -uloj, (fx: — rige) la riĉuloj, (— tilstedeværende) la ĉeestantoj
(alle — bøger der var i huset) ĉiuj libroj kiuj estis en la domo
de
pronomen
(påpegende stedord) tiuj
(— der er kommet) tiuj kiuj venis
De
pronomen
(= du, I) vi
de
pronomen
(personligt stedord) ili
(= man) oni
(— ved alle at ...) ili ĉiuj scias ke ...
(— talte sammen alle tre) ili ĉiuj tri interparolis