Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
abstrakt
adjektiv
abstrakta
abstrakt
substantiv
abstraktaĵo