Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
ad
adverbium
(følges —) itr. iri kune
(hjælpes —) helpi unu la alian
(splitte —) tr. disspliti
(ofte uoversat; se evt. under det enkelte udsagnsord)
ad
præposition
(langs med) laŭ
(ud/ind —) tra
(via) per
(— ... til, mod) al
(henne —) ĉe
(le/grine/smile —) ridi/ridegi/rideti pri
(hen — midnat) ĉirkaŭ noktomezo
(en — gangen) unuope
(angående) koncerne ...n