Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
af
adverbium
de-, (fx: tage låget —) demeti la kovrilon, (— med tøjet!) demetu la veston!, senvestiĝu!
(væk) for, (fx: drage —) itr. forvojaĝi
(blive — med) liberiĝi/seniĝi pri, (så er vi — med ham) do ni liberiĝis pri li
(— og til) de tempo al tempo
(se også ved det enkelte udsagnsord)
af
præposition
1. de, (ofte bruges tillægsord, fx: — god kvalitet) de bona kvalito, bonkvalita, (høj — vækst) altkreska
(være — den mening) havi la opinion, (være høj — vækst) havi altan kreskon
2. (udvalg, herkomst) el, (fx: en — mine venner) unu el miaj amikoj, (en ring — guld) ringo el oro, ora ringo
3. (mål) da, (fx: penge havde han ingen —) da mono li havis neniom, (NB! kan ikke udelades; fx: han havde ikke nogen penge) li havis neniom da mono
4. (den handlende) fare de, (fx: fjendens ødelæggelse — byen) la detruo de la urbo fare de la malamiko, la malamika detruo de la urbo
5. (årsag) de, pro, per, (fx: — frygt for) pro timo de, (— sig selv) per si mem
6. (karakter) laŭ, estante, (fx: stor — sin alder) granda laŭ sia aĝo, (stor — en femårig at være) granda estante kvinjarulo