Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
afbureaukratisere
verbum
tr. malburokratiigi