Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
afvise
verbum
tr. malakcepti
(benægte) nei
(beskytte mod) forbari
(forkaste) rifuzi
(ikke anerkende) malagnoski
(ikke lade sig —) ne akcepti rifuzon
(— et argument) refuti argumenton
(— et angreb) rebati atakon
(se også: afvisende)