Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
aktieudvidelse
substantiv
akcia ekspansio