Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
alene
adjektiv
1. sola, (om person) solulo
(også: ensom) soleca, (forladt) forlasita, (isoleret) izolita
(fx: — med hinanden) solaj kune
(han vil gøre det —, det bliver han — om) li tion faros sola
(stå —, også) resti sola, (være selvstændig) esti memstara, (kunne stå —, også) esti sufiĉa (per si mem)
2. (én ad gangen) unuope, senakompane
(fx: de fleste kommer —) la plej multaj venas unuope
3. (uden hjælp) mem, memhelpe
(fx: kan du klare det —?) ĉu vi sukcesos tion fari mem?
alene
adverbium
1. (= ikke andet/ andre end) sole, nur
(— han vil gøre det) sole li tion faros
(ikke af brød —) ne sole per pano
2. (= ikke mere end) jam (nur), eĉ nur
(— af den grund) jam pro tiu kaŭzo, jam tial
(— det at han ...) jam nur tio ke li ...
(— ordet kræft) jam la vorto kancero mem
(— tanken derom) eĉ nur la penso pri tio
(i København —) jam nur en Kopenhago