Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
altså
adverbium
(= følgelig) do, sekve, tial
(= det vil sige, dvs.) tio estas, t.e.
(forstærkende) vere, efektive