Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
amtsrådsmedlem
substantiv
gubernia konsilanto