Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
an
adverbium
al- (fx: lægge —) almeti, (råbe —) alvoki
(se under det enkelte udsagnsord)