Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
ankesag
substantiv
apelacia proceso