Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
ansvarsforflygtigelse
substantiv
senrespondecigo