Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
art
substantiv
speco, (af samme —) samspeca, (af anden —) alispeca, (af forskellig —) diversspeca, (i sin —) siaspeca, (uden hjælp af nogen —) sen ia ajn helpo
(dyre-, plante—) specio, (—ernes oprindelse) la origino de la specioj