Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
bæh!
interjektion
hu!