Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
bagatelagtig
adjektiv
bagatela