Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
bane
substantiv
1. vojo, (især uanlagt) irejo
(jern—) fervojo
2. (retning) direkto
(køre—, spor) trako
(kredsløb) orbito
(stribe) strio
3. (livs—) kariero
(død) morto
4. (spille—) ludkampo
(væddeløbs—, racer—) kurejo, dromo
5. (bringe på —) tr. ekdiskuti, itr. turni la konversacion al
(komme på —en) itr. eniri la kampon
(komme på —en med) tr. lanĉi
bane
verbum
itr. (— vej) prepari vojon
(— sig vej) trabati al si vojon