Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
barmhjertig
adjektiv
kompatema
(bibelsk) korfavora