Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
bedække
verbum
tr. kovri
(parre) parigi