Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
bekæmpelsesmiddel
substantiv
pesticido
(ukrudts—) herbicido