Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
beklagelse
substantiv
bedaŭro
plendo