Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
bekostelig
adjektiv
multekosta