Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
benævnelse
substantiv
nomo, termino