Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
benyttelse
substantiv
uzo, aplikado