Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
besked
substantiv
1. (oplysning) sciigo, informo, mesaĝo
(få —) tr. ekscii, itr. informiĝi, (af andre) esti sciigita
(fx: få nærmere —) informiĝi pli detale, ricevi pli da detaloj
(give —) tr. sciigi, informi, doni mesaĝon
(vide —) tr. scii, itr. esti informita
2. (påbud) ordono
(fx: han fik — om at forlade landet) estis ordonite al li forlasi la landon, oni ordonis al li forlasi la landon
3. (svar) respondo