Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
bevægelse
substantiv
mov(ad)o, moviĝ(ad)o
(i sindet) emocio
(i samfundet) movado
(sætte i —) tr. ekmovi, (komme i —) itr. moviĝi, (være i —) itr. moviĝadi
(hånd—) gesto