Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
blandt
præposition
inter
(én — ti) unu el dek
(— andet/andre, bl.a.) interalie, i.a.