Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
blufærdighed
substantiv
modesteco
pudoro