Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
boligselskab
substantiv
loĝej-poseda societo
(almennyttigt —) loĝeja kooperativo