Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
bort
adverbium
for, (hyppigt som forstavelse, fx: han må —) li devas foriri
(se i øvrigt under det udsagnsord som 'bort' eller 'væk' forbindes med)
bort
substantiv
bordero