Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
brug
substantiv
uz(ad)o
(—shyppighed) uzateco
(til eget —) por privata uzo
(gøre — af) tr. uzi, fari uzon el
(gå af —) itr. eluziĝi, elmodiĝi
(have — for) tr. bezoni
(tage i —) tr. ekuzi
(være i —) itr. esti uzata
(land—) bieno