Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
bruse
verbum
itr. 1. bruegi
(fx om hav) muĝi, (om orgel) soni
(suse) susuri
2. (om bevægelse) muĝante/ susurante iri/ veni
(om strøm også) torenti
(heftigt) impeti
3. (boble) boli, eferveski
4. (brede sig) ŝveli