Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
decimalbrøk
substantiv
decimala frakcio