Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
delegeretmøde
substantiv
delegitara kunveno