Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
derover
adverbium
tien
(50 kr. eller —) kvindek kronoj aŭ pli, (50 kr. og —) minimume kvindek kronoj
(= derom) pri tio, pri ĝi