Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
docere
verbum
tr. instrui