Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
drive
substantiv
(sne—) neĝduno
(energi) vervo
(sport) pilkobato
drive
verbum
1. tr. peli
(bevæge) movi
(fx: — til en forbrydelse) peli/ instigi al krimo, (— til vanvid) frenezigi, (— på flugt) fuĝigi
(— en motor) funkciigi motoron
(— et børnehjem) gvidi orfejon
(— tiden væk) malŝpari la tempon
2. tr. (bedrive) praktiki, (fx: — handel) negoci, (— rovdrift) troekspluati
(— det vidt) multon atingi, (— (det) for vidt) troigi
3. itr. (— af sted) flosi, portiĝi
(gå og —, — omkring) vagadi, mallabori, (— den af) maldiligenti
(fx: — af væde) guti pro malsekeco
(— ned ad kinderne) flui sur la vangoj
(se også: drivende)