Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
dunke
verbum
tr. (— én i ryggen) bati al iu la dorson
itr. (hjertet —r) la koro pulsegas