Dansk-Esperanto ordbog

Indtast opslagsord:
ekstrem
adjektiv
ekstrema
ekstrem
substantiv
ekstrem(aĵ)o